Studio programistyczne
Piotr Zielonka
Inne

Znaczną część produktów Studia stanowią specjalistyczne aplikacje przeznaczone dla organów skarbowych. W tym serwisie nie są one dostępne. Ze względu na swój charakter są one dystrybuowane bezpośrednio do jednostek skarbowych.